Izobraževanje

Kdorkoli se je iz ničle lotil trajnostnega razvoja in zelenega turizma, se je najprej zavedel, da spremembe ne morejo biti enostavne in takojšnje, hkrati pa je začutil, da utegnejo prinesti zadovoljstvo.

V Goodplacu imamo za sabo dolgo kilometrino v izobraževanju z maksimalnim izkoristkom vložene in hitro obnovljive energije vseh navzočih. Rezervirajte termin in vsebino za:

  • izobraževalne dogodke,
  • delavnice za destinacije,
  • delavnice za ponudnike,
  • motivacijska srečanja,
  • moderirane okrogle mize in sestanke.

Upravljati vse vire učinkovito, ob tem zadovoljevati gospodarske, družbene in kulturne potrebe ter ohranjati okoljske procese, biotsko raznovrstnost in socialno integriteto, ni enostavno, je pa navdihujoče.

K sreči je trud vedno nagrajen, le veselje in kanček drznosti je potrebno imeti.