Komunikacije in trženje

Vsi morajo izvedeti, da ste dober kraj dobrih ljudi.

Ko uresničujete zeleni turizem, informirajte o vseh korakih notranjo in zunanjo javnost. To je ključno za podporo v lokalnem okolju in krepitev vašega ugleda navzven. Trajnostna naravnanost je izvir dobrih vsebin, ki navdihujejo in prepričljivo vabijo na obisk.

Celostno identiteto in prepoznavnost lahko zgradite:

s promocijo vaše zaveze k trajnostnemu turizmu,

s komunikacijo vašega zelenega značaja,

s poudarjanjem edinstvenih zelenih prednosti, ki nagovarjajo funkcionalne in emocionalne potrebe vaših gostov.