Načrtovanje

Ko načrtujemo zeleni marketing, moramo najprej dobro razmisliti, katere so tiste naravne zelene prednosti in avtentične kulturne posebnosti, ki vašo zeleno zgodbo razlikujejo od drugih. Pripovedujmo jo skupaj, iskrivo in iskreno, saj ste dober kraj za dobre ljudi.

Goodplace s partnersko agencijo za marketing v turizmu Nea Culpa načrtuje:

  • strategije trženja zelenih turističnih znamk in produktov,
  • vsebinske strategije s privlačnimi zelenimi zgodbami in turističnimi produkti,
  • celostne podobe zelenih turističnih tržnih znamk,
  • celosten medijski splet trženjskih aktivnosti,
  • komunikacijske in promocijske načrte trženja,
  • pospeševanje prodaje turističnih produktov,
  • B2B in B2C marketing,
  • nastope na sejmih in posebne dogodke.