O nas

V Združenju za trajnostni turizem GoodPlace si strastno prizadevamo za zeleno družbo in odnose. Smo vaša zelena energija.

Potrebujete jo, da:

zadihate s polnimi pljuči,

sprostite kreativni zeleni potencial,

ustvarite sodobno turistično ponudbo,

– delujete prijazno do popotnikov, narave in domačinov.

GoodPlace je skupnost dobrih ljudi in dobrih krajev. Povezuje nas strast do zelenega turizma in srečnega življenja. Kaj nismo vsi najbolj srečni takrat, ko se čutimo izpolnjene?

 

Naše poslanstvo je, da:

– ustvarjamo zelene delovne skupine s konkretnimi cilji,

razvijamo odgovorno družbo z visoko stopnjo socialne vključenosti in soodgovornosti,

gradimo zelene turistične produkte,

– usmerjamo k inovativnim in dolgoročnim rešitvam,

– neposredno vplivamo na izboljšanje turizma na destinacijah.

 

Snujemo in izvajamo projekte, s katerimi ozaveščamo in izobražujemo vse deležnike v turizmu ter jih spodbujamo k odgovornemu odnosu do okolja, kulture in družbe.

Smo razširjena zelena družina, ki vam je vedno v oporo in v navdih.