Projekt KRASn’KRŠ

Polno ime: Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini
Trajanje: 1. september 2017–29. februar 2020

Glavni cilj projekta je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraške pokrajine in izhaja iz treh skupnih izzivov na programskem območju. (1) Ohranitev in valorizacija bogate naravne in kulturne dediščine, kar bo doseženo z novo trajnostno destinacijo KRASn’KRŠ v kateri bomo po načelih trajnostnega turizma promovirali štiri značilne tipe kraške pokrajine in njihovo dediščino: NIZKI, KONTAKTNI, VISOKI IN OBALNI KRAS. (2) Prilagoditev turistične ponudbe potrebam sodobnih obiskovalcev bomo vezali na štiri obstoječe zaščitene subjekte kraške dediščine v Sežani, Škocjanskih jamah, Brodu na Kolpi in Punatu, ki jih bomo nadgradili v interpretacijske centre dediščine in interpretacijske poligone dediščine. Turistično ponudbo destinacije bomo vzpostavili z 10 čezmejnimi trajnostnimi turističnimi produkti, zasnovanimi na načelih trajnostnega turizma za različne ciljne skupine obiskovalcev. (3) Povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe za usmerjanje obiskovalcev tudi v ogleda vredno zaledje bo doseženo z usmerjanjem obiskovalcev na manj znane vroče točke kraške podeželske dediščine v zaledju. Ključna naloga GoodPlace v projektu je vzpostavitev turističnih produktov, ki bodo povezali tako ponudbo kot predvsem identificirane vroče točke ter vzpostavljene interpretacijske centre in poligone.