Raziskave

Kolesarski turizem potrebuje dobro načrtovanje. Priporočamo Goodplace raziskave na dveh kolesih:

  • ocenitev potenciala razvoja, pozicioniranja in trženja kolesarske ponudbe,
  • analize različnih ciljnih skupin kolesarjev,
  • analize trendov doma in po svetu,
  • analize potreb in pričakovanj vseh vključenih deležnikov,
  • meritve na terenu,
  • SWOT analize in druge uveljavljene metrike.