Raziskave

Pri načrtovanju in vodenju trajnostnega turizma so pravi podatki vedno prva pomoč.

Goodplace zelene podatke združujemo v:

  • ocene potencialov in/ali že izvedenih aktivnosti trajnostnega turizma na nivoju destinacije ali podjetja,
  • analize zmanjševanja negativnih vplivov na okolje, kulturo in družbo ob uvajanju trajnostnega turizma,
  • analize gospodarskega in družbenega razvoja zelene lokalne skupnosti in zelenih delovnih mest,
  • perspektive ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
  • ocene potencialov zelenih dobavnih verig,
  • analize zadovoljstva obiskovalcev in turističnih delavcev,
  • analize odnosa lokalnega prebivalstva do turizma.

Zeleni turizem si prizadeva, da kupujemo lokalno in k temu spodbujamo tudi turiste. Lokalnemu okolju zagotavlja vire zaslužka, domačemu prebivalstvu prinaša delo in zadovoljstvo. Zadovoljni ljudje, ki živijo na destinaciji, so največji magnet.