Razvoj

V ekipi GoodPlace  lahko destinacijam in ponudnikom celovito pomagamo pri uvajanju vseh korakov razvoja kolesarskega turističnega produkta. Med najpomembnejšimi so:

– preučitev kolesarskih tras, ki so bistvene za uspeh,

– njihova umestitev v prostor,

– pozicioniranje ponudbe ob trasah.

 

Razvoj kolesarskega turizma je bil v Sloveniji do sedaj večinoma povezan s splošno promocijo kolesarske dejavnosti. Trajnostni razvoj zelenega turističnega produkta pa od nas zahteva, da smo svoje obljube potencialnim kolesarskim gostom sposobni tudi izpolniti.

 

V primeru gorskega kolesarjenja to pomeni:

– prilagoditev zakonodaje,

– ureditev odnosa z lastniki in upravljavci poti,

– vzpostavitev mreže poti in primerne infrastrukture,

– označevanje poti,

– oblikovanje celovitega produkta v sodelovanju s specializiranimi ponudniki.

 

Goodplace kolesarski produkti in dogodki:

 

–          daljinske poti, kot sta Adriabike in Trans Slovenia, ki kolesarje vodijo od Alp proti morju,  beležijo odlične rezultate in zelo pripomorejo k temu, da se je Slovenija prebila med najbolj priljubljene destinacije za gorsko kolesarjenje na nemškem trgu,

–          kolesarski dogodek Soča Outdoor Festival, ki je razvojna in promocijska platforma destinacije dolina Soče, celotne Slovenije in regije Alpe–Jadran.