Razvoj

V Goodplacu verjamemo, da trajnostni turizem v svetu hitrih sprememb in zapletenih odnosov ponuja varnost in vizijo. Zato je edina prava pot. Podpirajte drug drugega v lokalnem okolju in poskrbite za dobrobit širše skupnosti. Že imate svojo zeleno strategijo, zelene standarde, zelene turistične produkte ali zeleno dobavno verigo?

Z veseljem razvijemo rešitve za vas, ob dobrem sodelovanju se vložek povrne večkratno!

Zeleni turizem je prijazen do vseh:
– do uporabnika, ponudnikov in destinacije,
– do narave, kulture in prebivalcev.

Marsikje je postal kanon, saj je osvojil razum in emocije:
– inovativnih turističnih ponudnikov,
– vladnih in nevladnih razvijalcev politik,
– destinacijskih upravljalcev.

Trdno se je zasidral v turističnem gospodarstvu in nepovratno zaznamoval industrijo prostega časa, potovanj ter gostoljubja.

Največji strateško razvojni projekt Goodplaca je Zelena shema slovenskega turizma v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo.

Prvič v zgodovini Slovenije smo destinacije in ponudnike ocenjevali po mednarodnih merilih (GSTR, ETIS) in jim podeljevali znak Slovenia Green. Prvi zlati znak je osvojilo glavno mesto Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016.