Razvoj turističnih produktov

Zelene destinacije ni brez dobrih turističnih produktov. Danes so to privlačna doživetja, ki v popotnikih vzbujajo občutke izpolnjenosti in povezanosti z lokalnim prebivalstvom. Vedno več ljudi si na potovanju želi aktivno soustvarjati vsak trenutek in odkriti avtentične zaklade destinacije, ki jih gostí.

GoodPlace model razvoja zelenih produktov

vpeljuje vse zakonitosti in korake, ki jih je potrebno upoštevati in slediti, če želimo, da doživetje zaživi v zadovoljstvo vseh na destinaciji – ponudnikov in popotnikov ali obiskovalcev.

Za trženje poskrbimo v sestrski turistični agenciji Visit GoodPlace, ki vabi na aktivna, zelena in zdrava doživetja.

Pri razvoju sledimo naslednjim korakom:

 • analiza primerljivih turističnih produktov in trendov doma in po svetu,
 • opredelitev ključnih ciljnih skupin turistov in njihovih pričakovanj,
 • shema ključnih sestavin in prednosti vključenih doživetij,
 • ocenitev potenciala turističnega produkta na destinaciji,
 • krovna zgodba in povabilo, ki naš zeleni produkt loči od drugih,
 • povezovanje sestavin in doživetij v končno, tržno naravnano obliko,
 • oblikovanje in opredelitev standardov kakovosti vključenih storitev,
 • testiranje turističnega produkta na fokusni skupini,
 • definiranje marketinških in prodajnih kanalov za uspešno trženje,
 • navduševanje gosta za nakup,
 • interpretacija doživetij v okviru zelenega turističnega produkta.

 

Zadnji Goodplace zeleni produkti in doživetja:

 • Trans Slovenia: daljinska pot za gorske kolesarje, ki je v letu 2015 ustvarila več kot 12.000 nočitev v Sloveniji

Partnerji: Uli Stanciu, GIZ pohodništvo in kolesarjenje, turistične destinacije na poti

 • Safari medvedov: doživetje opazovanja medvedov in njihovega življenjskega okolja v okviru LIFE DINALP BEAR projekta.

Naročnik: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

 • Unescova dediščina v Idriji: turistični produkt doživetja naravne, kulturne in tehniške dediščine nekdaj drugega največjega rudnika živega srebra na svetu